Вісник НАН України. 2019. № 9. С. 70-80
https://doi.org/10.15407/visn2019.09.070

Дідух Яків Петрович —
академік НАН України, завідувач відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Вакаренко Людмила Павлівна —
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

КАДАСТР БІОТОПІВ ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЛІ ПРИ РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ

У зв’язку із запровадженням ринку земель сільськогосподарського призначення відносини між суспільством і природою можуть загостритися, оскільки категорія таких земель чітко не визначена, що спричиняє гострі дискусії, зокрема при наданні їм природоохоронного статусу. Одним з ефективних способів регуляції цих відносин є формування кадастрів різних категорій природних ресурсів з використанням ГІС-технологій, баз даних та сучасних методів їх аналізу. Оскільки у наявних кадастрах (зокрема і Державному земельному) немає необхідної інформації щодо комплексної оцінки екосистем, а наведена лише оцінка їх господарського використання та суб’єктів господарювання, пропонується створення кадастру біотопів, класифікація яких розроблена для України на загальноєвропейських принципах EUNIS. Такий кадастр забезпечить не лише інвентаризацію екосистем топологічного рівня, їх різноманітності, а й слугуватиме основою для оцінки збитків, моніторингу, екосистемних послуг, менеджменту, прогнозування, формування екомережі, створення заповідних об’єктів, прийняття відповідних рішень щодо ефективного управління та невиснажливого використання природних ресурсів на еколого-економічних принципах. У перспективі на основі наявних кадастрів пропонується створення Національного кадастру природних ресурсів України, який був би імплементований до загальноєвропейського кадастру INSPIRE.
Ключові слова: ринок землі, землі сільськогосподарського призначення, земельний кадастр, кадастр біотопів, EUNIS, INSPIRE.

Повний текст (PDF)