Вісник НАН України. 2019. № 9. С. 80-84
https://doi.org/10.15407/visn2019.09.081

Мриглод Олеся Ігорівна —
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник лабораторії статистичної фізики складних систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України

Назаровець Сергій Андрійович —
кандидат наук із соціальних комунікацій, заступник директора з наукової роботи Держав-ної науково-технічної бібліотеки України

НАУКОМЕТРІЯ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ВКОТРЕ ПРО СВІТОВЕ ТА УКРАЇНСЬКЕ

Метою цієї роботи є короткий огляд проблеми використання в Україні наукометричних показників для оцінювання результатів наукової діяльності. Обговорено особливості вживання ключових наукометричних термінів у нормативних документах. Наведено низку прикладів, що ілюструють неоднозначність застосування окремих індикаторів для порівняння авторів, колективів, установ та наукових журналів. Автори звертають увагу на те, що в національній системі оцінювання результатів наукової діяльності потрібно знайти баланс між експертною оцінкою та впровадженням кількісних методів оцінювання, а також наголошують на неприйнятності маніпуляцій наукометричними термінами і поняттями.

Ключові слова: оцінка досліджень, наукометрія, Scopus, Web of Science, h-індекс, журнальні метрики.

Повний текст (PDF)