Вісник НАН України. 2019. № 10. С. 51-62
https://doi.org/10.15407/visn2019.10.051

Монастирська Галина Віленівна —
старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ В НАН УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЯ І ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ

З метою вдосконалення системи оплати праці в наукових установах Національної академії наук України проаналізовано наявну в них організацію заробітної плати. Розглянуто закордонний досвід винагороди науковців. За результатами проведеного аналізу запропоновано можливі шляхи вдосконалення та реформування системи оплати праці працівників наукових установ НАН України.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, прожитковий мінімум, наукова установа, науковий співробітник, посадовий оклад, базова тарифна ставка.

Повний текст (PDF)