Вісник НАН України. 2019. № 12. С. 71-79

ЛИСЕНКО Олександр Євгенович —
доктор історичних наук, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 жовтня 2019 року

У доповіді висвітлено широке коло проблем, пов’язаних з науковим осмисленням подій напередодні і на початку Другої світової війни та їх впливу на Україну. Цей період закономірно привертає увагу вчених, і особливої ваги в цьому контексті набувають дослідження факторів, що спричинили наймасштабніше у світовій історії збройне протистояння, трагічним наслідком якого стали нечувані людські і матеріальні втрати. За останні десятиліття установи НАН України здійснили велику роботу з критичного переосмислення радянської історіографічної спадщини та формування повноцінної джерельної бази досліджень Другої світової війни, що дало змогу чіткіше окреслити її характер і розкрити потужний державотворчий потенціал українського народу.

Повний текст (PDF)