Вісник НАН України. 2020. № 1. С.56-61
https://doi.org/10.15407/visn2020.01.056

Сергієнко Іван Васильович —
академік НАН України, директор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Задірака Валерій Костянтинович —
академік НАН України, заступник академіка-секретаря Відділення інформатики НАН України

Швідченко Інна Віталіївна —
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

ТЕОРІЯ ОБЧИСЛЕНЬ: ВІД ГАРАНТОВАНИХ ОЦІНОК ПОХИБОК ДО СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті простежено шлях розвитку теорії обчислень: від аналізу точності та ефективності обчислювальних алгоритмів, тестування їх якості, побудови оптимальних алгоритмів, пошуку резервів оптимізації обчислень до побудови сучасних комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики із заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією. Коротко охарактеризовано наукові напрями досліджень у галузі обчислювальної математики, за якими Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України має унікальні досягнення світового рівня.
Ключові слова: теорія похибок, тестування якості, оптимальні алгоритми, оптимізація обчислень, комп’ютерні технології.

Повний текст (PDF)