Вісник НАН України. 2020. № 1. С.84-91

Степанюк Леонід Михайлович
член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Павлишин Володимир Іванович —
доктор геолого-мінералогічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Сьомка Людмила Василівна —
науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

ТАЛАНОВИТИЙ ВЧЕНИЙ, МУДРИЙ КЕРІВНИК І ОРГАНІЗАТОР
До 70-річчя академіка НАН України О.М. Пономаренка

14 січня 2020 р. виповнюється 70 років видатному вченому геологу-геохіміку, відомому фахівцю в галузі ізотопної геохронології та геохімії ізотопів, заслуженому діячу науки і техніки України (2008), лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2014), академіку-секретарю Відділення наук про Землю НАН України (з 2015), директору Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (з 2008), доктору геологічних наук (2003), професору (2013), академіку НАН України (2015) Олександру Миколайовичу Пономаренку.

Повний текст (PDF)