2020 №2

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Горбулін В.П.
Космічна стратегія та перспективи розвитку країни
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
4 грудня 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
18 грудня 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Горбулін В.П.
Про результати виконання цільової науково-технічної про-грами НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави»
С
тенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 грудня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Бруяко І.В.
Колекція Стародавнього Єгипту у зібранні Одеського археологічного музею НАН України
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 грудня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Солдаткін О.П.
Біосенсори — аналітичні прилади нового покоління
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 грудня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Загородній А.Г.
Про виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Перспективні дослідження з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій» на 2017–2019 рр.
С
тенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 18 грудня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Дегтярев О.В.
https://doi.org/10.15407/visn2020.02.045
Космос і океан: що ближче? 
Анотація   Повний текст (PDF)

Куссуль Н.М.
https://doi.org/10.15407/visn2020.02.057
Моніторинг сільськогосподарських земель в Україні: міф чи реальність? 

Анотація   Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Український правопис: історія та сьогодення
С
емінар для редакторів наукових журналів НАН України
Анотація   Повний текст (PDF)

ІНТЕРВ’Ю
Практичні питання нової редакції українського правопису
Інтерв’ю з кандидатом філологічних наук О.І. Скопненком
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Радченко А.І., Сівова Т.Ю.
https://doi.org/10.15407/visn2020.02.076
Видавничі проєкти НАН України: гендерний аспект авторства 
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Гожик П.Ф.
Шлях геолога 
До 80-річчя академіка НАН України О.Ю. Лукіна

Анотація   Повний текст (PDF)

МакароваО.В.
Жінка, яка надихає 
До 70-річчя академіка НАН України Е.М. Лібанової

Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.Г. Петрова
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України М.О. Стржемечного
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Я. Валаха 
Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Авраменка 
Повний текст (PDF)