Вісник НАН України. 2020. № 2. С. 34-39

Солдаткін Олексій Петрович —
академік НАН України, завідувач відділу біомолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

БІОСЕНСОРИ — АНАЛІТИЧНІ ПРИЛАДИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 грудня 2019 року

У доповіді розглянуто найважливіші результати наукових досліджень в установах НАН України, пов’язаних зі створенням сучасних біоаналітичних засобів, наведено приклади оригінальних розробок українських учених у цій галузі, проаналізовано основні тенденції подальшого розвитку сенсорних технологій.

Повний текст (PDF)