Вісник НАН України. 2020. № 2. С.76-88
https://doi.org/10.15407/visn2020.02.076

Радченко Анна Ігорівна —
кандидат геологічних наук, заступник директора з питань наукової та видавничої діяльності Видавничого дому «Академперіодика» НАН України
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0276-6398

СІВОВА Тетяна Юріївна —
молодший науковий співробітник Видавничого дому «Академперіодика» НАН України, аспірант Київського національного торговельно-економічного університету
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9549-6288

ВИДАВНИЧІ ПРОЄКТИ НАН УКРАЇНИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ АВТОРСТВА

Постійний моніторинг і вивчення видавничої діяльності та видавничої продукції Національної академії наук України у світлі загальносвітових тенденцій повсякчас спонукає до розгляду їх у зв’язку з актуальними питаннями розвитку суспільства. І хоча гендерні дослідження у найширшому розумінні не є новими у світі і тривають не одне десятиліття, в Україні вони мають поки що фрагментарний характер. Попри значні здобутки та глибоке опрацювання деяких найважливіших аспектів становлення гендерної рівності, питання залучення жінок до публікаційної діяльності досі не розглядалося. У пропонованій статті висвітлено склад і гендерний розподіл авторів книг, виданих у межах загальноакадемічних проєктів, як загалом, так і по секціях НАН України, які відповідають загальним науковим напрямам (фізико-технічні і математичні; хімічні і біологічні; суспільні і гуманітарні науки), та по відділеннях, що належать до цих секцій.
Ключові слова: видавнича діяльність, Національна академія наук України, гендерні дослідження, авторство.

Повний текст (PDF)