Вісник НАН України. 2020. № 3. С. 88-93

Кушнір Роман Михайлович —
академік НАН України, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Міщенко Віктор Олександрович —
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу обчислювальної механіки деформівних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

ВІДОМИЙ ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ МАТЕМАТИЧНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРІДНИХ ТІЛ
До 90-річчя члена-кореспондента НАН України Г.С. Кіта

5 березня виповнюється 90 років відомому українському вченому в галузі математичних проблем механіки та механіки руйнування, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), премії ім. О.М. Динника НАН України (1987) та премії ім. М.О. Лаврентьєва НАН України (2003), раднику при дирекції Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, доктору фізико-математичних наук (1980), професору (1988), члену-кореспонденту НАН України (1990) Григорію Семеновичу Кіту.

Повний текст (PDF)