Вісник НАН України. 2020. № 5. С.3-19  

Горбулін Володимир Павлович — 
академік НАН України, перший віцепрезидент НАН України

Даник Юрій Григорович — 
доктор технічних наук, професор

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ФОКУС ПРІОРИТЕТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

У статті з позицій основних стратегічних питань національної безпеки держави розглянуто особливості пандемії COVID-19, яка розгортається в умовах глобалізації і високотехнологічного розвитку суспільства. Обговорено виникнення нових кіберсоціальних відносин та їхні можливі когнітивні і соціальні наслідки, оцінено вплив на суспільство сучасних інформаційних технологій, насамперед тих, що мають ознаки цілеспрямованих інформаційно-психологічних дій, пов’язаних з пандемією. Проаналізовано тенденції до посилення контролю за діями громадян у різних країнах світу. Сформульовано першочергові стратегічні завдання держави щодо виходу з кризи, спричиненої пандемією.

Повний текст (PDF)