2020 №6

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.003
«Різниця між малоросами і росіянами дуже різка» 
Історико-краєзнавчі нотатки Володимира Вернадського
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
11 березня 2020 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Андон П.І.
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.023
Про цільову програму наукових досліджень НАН України «Математичне моделювання складних міждисциплінарних процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій» 
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 року

Анотація   Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Петрова І.П.
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.030
Модернізація економіки старопромислових регіонів на засадах smart-спеціалізації
З
а матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Бешлей В.В.
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.038

Аналітично-чисельні методи дослідження процесів у залишках наднових зір 
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Чугай А.М.
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.043

Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів 
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 року

Анотація   Повний текст (PDF)

ІНТЕРВ’Ю
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.051
Академічність — це насамперед професійність і висока якість
Інтерв’ю з директором Видавничого дому «Академперіодика» О.Г. Вакаренко
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Діденко Ю.В., Радченко А.І., Язвинська М.В.
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.058
Участь у роботі редакційних колегій наукових журналів — шлях до підвищення рейтингу видання
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Богданов В.Л., Бєляєв О.Є.
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.068
Знаний учений і видатний організатор науки
До 70-річчя від дня народження академіка НАН України В.Ф. Мачуліна

Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Бар'яхтар В.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.076
З повагою до таланту
До 70-річчя академіка НАН України В.П. Семиноженка
Анотація   Повний текст (PDF)

Самойленко А.М.
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.083
Життєвий і творчий шлях відомого математика
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України О.А. Бойчука
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України Г.Л. Камалова
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Г.Г. Скибо
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України І.В. Блонського
Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України Н.М. Мхітаряна
Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України С.К. Коновалова
Повний текст (PDF)