Вісник НАН України. 2020. № 6. С. 68-75
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.068

Богданов Вячеслав Леонідович —
академік НАН України, головний учений секретар НАН України

Бєляєв Олександр Євгенович —
член-кореспондент НАН України, директор Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

ЗНАНИЙ УЧЕНИЙ І ВИДАТНИЙ ОРГАНІЗАТОР НАУКИ
До 70-річчя від дня народження академіка НАН України В.Ф. Мачуліна

Статтю присвячено життю і творчості відомого вченого в галузі фізики напівпровідників, видатного організатора вітчизняної науки, громадського діяча, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1994, 2003), заслуженого діяча науки і техніки України (1998), директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (2003–2014), головного вченого секретаря НАН України (2011–2014), голови Вищої атестаційної комісії України (2003–2011), доктора фізико-математичних наук (1995), професора (2007), академіка НАН України (2009) Володимира Федоровича Мачуліна.

Повний текст (PDF)