Вісник НАН України. 2020. № 7. С. 49-56
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.049

Корсунь Алла Олексіївна —
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу астрометрії та космічної геодинаміки Головної астрономічної обсерваторії НАН України

Лубков Михайло Валерійович —
доктор фізико-математичних наук, директор Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2680-9508

ЯК «АСТРОНОМІЧНІ ЗУБРИ» ВРЯТУВАЛИ ПОЛТАВСЬКУ ГРАВІМЕТРИЧНУ ОБСЕРВАТОРІЮ В 1934–1938 рр.
Зі сторінок архівного рукопису О.Я. Орлова 1938 року

У статті розкрито одну з маловідомих сторінок життя видатного вченого-астронома і геофізика, засновника наукової школи з геодинаміки, фундатора Полтавської гравіметричної обсерваторії та Головної астрономічної обсерваторії НАН України академіка Олександра Яковича Орлова. В архіві Полтавської гравіметричної обсерваторії було знайдено документ — незавершений рукопис О.Я. Орлова під назвою «Астрономічні зубри», датований 15 листопада 1938 р., який дозволяє по-новому подивитися на деякі події того часу.

 Повний текст (PDF)