Вісник НАН України. 2020. № 8. С. 72-76
https://doi.org/10.15407/visn2020.08.072

Бродин Михайло Семенович —
академік НАН України, завідувач відділу нелінійної оптики Інституту фізики НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9185-3241

Горобець Юрій Іванович —
член-кореспондент НАПН України, директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1651-0016

Загородній Анатолій Глібович —
академік НАН України, віцепрезидент НАН України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7953-6726

Іванов Борис Олексійович —
член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії магнітних матеріалів Інституту магнетизму НАН України та МОН України

Івасишин Орест Михайлович —
академік НАН України, головний науковий співробітник відділу фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Локтєв Вадим Михайлович —
академік НАН України, академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0673-4174

Лось Віктор Федорович —
доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту магнетизму НАН України та МОН України

Наумовець Антон Григорович —
академік НАН України, перший віцепрезидент НАН України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0853-4707

Пелетминський Сергій Володимирович —
академік НАН України, головний науковий співробітник відділу статистичної фізики та квантової теорії поля ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

Хребтов Аркадій Олегович —
кандидат фізико-математичних наук, учений секретар Інституту магнетизму НАН України та МОН України

Шульга Микола Федорович —
академік НАН України, академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, генеральний директор ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1679-6819

БЕЗМЕЖНА ЛЮБОВ ДО ФІЗИКИ
До 90-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара

У серпні 2020 р. виповнилося 90 років видатному українському вченому, педагогу, організатору науки, фахівцю в галузі теоретичної фізики, фізики твердого тіла і магнітних явищ, екологічних проблем Чорнобильської станції, Герою України (2010), тричі лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (1971, 1986, 1999), заслуженому діячеві науки і техніки України (1980), лауреату Золотої медалі імені В.І. Вернадського (2008), премій НАН України: ім. К.Д. Синельникова (1978), ім. М.М. Крилова (1985), ім. М.М. Боголюбова (1993), ім. С.І. Пекаря (2005), ім. О.І. Ахієзера (2018), віцепрезиденту НАН України (1990–1998), директору Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (1985–1989), директору Інституту магнетизму НАН України та МОН України (1995–2015), доктору фізико-математичних наук (1966), професору (1969), академіку НАН України (1978) Віктору Григоровичу Бар’яхтару.

Повний текст (PDF)