Вісник НАН України. 2020. № 11. С.3-15
https://doi.org/10.15407/visn2020.11.003

Кириленко Іван Григорович —
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

КУДИ ПРИЙШЛА, ЛЮДИНО РОЗУМНА?

Автор статті розмірковує над сутністю і причинами численних катаклізмів, від яких останніми десятиліттями потерпають практично всі країни світу, і доходить висновку, що в глобальних кризах, пандеміях і катастрофах винне саме людство, яке живе всупереч законам природи, небезпечно порушуючи своєю діяльністю баланси планетарної екосистеми. Розглянуто можливі шляхи подолання наслідків згубного техногенного впливу на природне середовище. Наголошено, що найпершим і найважливішим кроком має стати кардинальне змінення світогляду та парадигми споживання сучасної людини.

 Повний текст (PDF)