Вісник НАН України. 2020. № 11. С.59-65
https://doi.org/10.15407/visn2020.11.059

Попович Олександр Сергійович —
доктор економічних наук, головний науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5906-8358

«ПАТОНІВСЬКИЙ МАНЕВР» В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ

У статті висвітлено специфічні особливості розвитку НАН України, пов’язані з діяльністю Б.Є. Патона після обрання його президентом Академії. Показано, що реалізація проголошеного ним курсу на зміцнення зв’язків науки з виробництвом і прискорення практичного використання отриманих результатів досліджень та розробок у народному господарстві дала змогу практично подвоїти загальне фінансування Академії завдяки залученню коштів замовників. При цьому кардинально змінилася її структура: поряд з новими науковими інститутами з’явилися конструкторсько-технологічні бюро та дослідні заводи, створювалися потужні науково-технологічні комплекси та інженерні центри. Значно зміцнилася матеріально-технічна база наукових досліджень, було зведено два академмістечка, збудовано численні інститутські корпуси та великі обсяги житла для працівників Академії. Показово, що все це відбувалося в так званий «період стабілізації науки», коли переважна частина наукових центрів і філіалів АН СРСР та академій наук союзних республік не мала можливості так інтенсивно розвиватися. Така специфіка розвитку української Академії зумовлена ініціативою її президента академіка Б.Є. Патона та його наполегливістю у здійсненні цього курсу. У статті використано матеріали офіційної статистики, доповнені враженнями і спостереженнями автора, адже йому довелося спостерігати ці процеси як зсередини, працюючи в НАН України, так і ззовні, відвідуючи більшість наукових центрів та філіалів АН СРСР.
Ключові слова: розвиток академічної науки, Національна академія наук України, академік Б.Є. Патон.

Повний текст (PDF)