Вісник НАН України. 2021. № 1. С. 89-93
https://doi.org/10.15407/visn2021.01.089

Капустян Олексій Володимирович —
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9373-6812

Михайлець Володимир Андрійович —
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії рівнянь в частинних похідних Інституту математики НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1332-1562

МАТЕМАТИКА — ПОКЛИК ДУШІ
До 75-річчя академіка НАН України М.О. Перестюка

1 січня виповнюється 75 років видатному вченому-математику в галузі теорії диференціальних рівнянь і її застосувань, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (1996), Державної премії України в галузі освіти (2012), заслуженому діячеві науки і техніки України (2002), лауреату іменних премій НАН України: імені М.М. Крилова (1998) та імені М.М. Боголюбова (2017), завідувачу кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 1988), доктору фізико-математичних наук (1986), професору (1987), академіку НАН України (2009) Миколі Олексійовичу Перестюку.

Повний текст (PDF)