2021 №2

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Рафальський О.О.
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.003
Міждисциплінарні перехрестя етнополітології
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
5 січня 2021 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
20 січня 2021 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Гриценко П.Ю.
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.022
Українська мова як чинник державотворення: наукові засади і моделі втілення 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 20 січня 2021 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Ферштей В.В.
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.027
Про відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 20 січня 2021 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Чайковський І.А., Прімін М.А., Казмірчук А.П.
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.033
Розроблення та впровадження в медичну практику нових інформаційних технологій і метрик для аналізу малих змін в електромагнітному полі серця людини
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Кремень В.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.044
Україна як цивілізаційний суб’єкт: нова методологія розвитку людини та суспільства
Р
ецензія на монографію С.І. Пирожкова, Н.В. Хамітова «Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини»
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Загороднюк І.В.
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.049
Феномен Феодосія Добржанського: до 100-річчя зачину його наукових досліджень у Києві (1921–1924)
Анотація   Повний текст (PDF)

Матвєєв В.В., Зіньковський А.П.
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.069

Складний напружений стан матеріалів і елементів конструкцій та критерії міцності — наукова візитівка академіка А.О. Лебедєва
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Бакай О.С., Слюсаренко Ю.В., Шульга М.Ф.
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.077
Шлях до наукових висот
Д
о 90-річчя академіка НАН України С.В. Пелетминського
Анотація   Повний текст (PDF)

Скрипнюк О.В.
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.083

Видатний організатор академічної правової науки і вищої юридичної освіти в Україні — наш сучасник 
До 85-річчя академіка НАН України Ю.С. Шемшученка

Анотація   Повний текст (PDF)

Хранитель найбільшого у світі радіотелескопа
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.089

Інтерв’ю до 70-річчя академіка НАН України О.О. Коноваленка
Анотація   Повний текст (PDF)