Вісник НАН України. 2021. № 2. С. 22-26
https://doi.org/10.15407/visn2021.02.022

Гриценко Павло Юхимович —
доктор філологічних наук, директор Інституту української мови НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5363-6585  

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: НАУКОВІ ЗАСАДИ І МОДЕЛІ ВТІЛЕННЯ
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 20 січня 2021 року

У доповіді наголошено, що мовне будівництво держави залишається пріоритетним завданням законодавчої, виконавчої влади, науковців і громадськості. Останніми роками зросли обсяги та ускладнилися завдання дослідження української мови, зокрема обґрунтування шляхів і форм удержавлення української мови, досягнення безконфліктного мовного буття соціуму, що потребує подальшого розвитку й поглиблення академічного дослідження мови, розширення проблематики, спрямованої на забезпечення практичних потреб державного будівництва, удосконалення структури та поліпшення кадрового й матеріально-технічного забезпечення базової лінгвоукраїністичної установи — Інституту української мови НАН України.

Повний текст (PDF)