Вісник НАН України. 2021. № 3. С.59-66
https://doi.org/10.15407/visn2021.03.059

Летичевський Олександр Олександрович —
доктор фізико-математичних наук, завідувач відділом теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0856-9771

АЛГЕБРАЇЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Статтю присвячено науковим розробкам Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, пов’язаним із застосуванням технологій алгебраїчного та інсерційного моделювання на основі алгебри поведінок. Розглянуто технології формалізації, алгебраїчної верифікації та тестування програмних і апаратних специфікацій у рамках моде-льного способу розроблення програмних систем. Приділено увагу використанню алгебраїчного моделювання в біологічних дослідженнях, створенні систем на основі блокчейн-платформ, аналізі правових та економічних моделей. Як один з основних напрямів практичного застосу-вання зазначених технологій виокремлено галузь кібербезпеки, в якій використовується метод алгебраїчного зіставлення та формалізація шаблонів вразливостей і кібератак.
Ключові слова: алгебраїчне моделювання, вразливості коду, модельний метод розроблення, інсерційне моделювання, формальна верифікація, модельне тестування, гібридні інтелектуальні системи.

Повний текст (PDF)