2013 №7

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (29 травня 2013 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Алпатов А.П.
https://doi.org/10.15407/visn2013.07.006

Динаміка перспективних космічних апаратів
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 травня 2013 року
Анотація  Повний текст (PDF)   

ГРАНІ НАУКИ
Ситник К.М., Андріанова Т.В.
https://doi.org/10.15407/visn2013.07.014

Геніальний син України Володимир Іванович Вернадський
Анотація  Повний текст (PDF)   

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Протасов О.О.
https://doi.org/10.15407/visn2013.07.027

Наукова спадщина академіка В.І. Вернадського і вивчення життя в гідросфері
Анотація  Повний текст (PDF)   

Федулова Л.І.
https://doi.org/10.15407/visn2013.07.034

Інституційні зміни наукової сфери
Анотація  Повний текст (PDF)  

Гринів Л.С.
Розвиток ідей В.І. Вернадського в новітній економічній науці
Анотація  Повний текст (PDF)

ФОРУМИ
Онопрієнко В.І.
В.І. Вернадський — історик науки
За матеріалами Міжнародної наукової конференції
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКА ТА СУСПІЛЬСТВО
Бережний Є.О., Гавриленко В.М., Григоровський В.В., Євтушенко Л.В., Запорожець О.І., Мовчан Я.І., Пашкевич М.О., Тронь О.Я., Гулевець Д.В.
Енергоефективність України: виклики часу
Анотація  Повний текст (PDF)

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Тімухін Є.В.
Складні фториди та сульфіди металів як перспективні матеріали для інтерференційної оптики
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 грудня 2012 р.
Анотація  Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Радченко А.І., Діденко Ю.В.
Зарубіжна видавнича наукова продукція Національної академії наук України (1995–2012 рр.)
Анотація  Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Наумовець А.Г.
Інтелектуальні та ціннісні обрії Вернадського
Рецензія на книги І.І. Мочалова, В.І. Онопрієнка «В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек»
Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Таньшина А.В.
Світлої пам’яті Іллі Івановича Залюбовського
Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
70-річчя академіка НАН України С.В. Комісаренка
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Німчука
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України А.Я. Красовського
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.М. Погорілого
Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України І.Г. Манцурова
Повний текст (PDF)

50-річчя члена-кореспондента НАН України Н.А. Шидловської
Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Викривлення імпакт-фактора
Анотація  Повний текст (PDF)