2012 №11

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України (26 вересня 2012 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України (10 жовтня 2012 року)
Анотація  Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Стегній О.Г.
https://doi.org/10.15407/visn2012.11.024

Тенденції соціальних змін в Україні та Європі за даними Європейського соціального дослідження
Наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 26 вересня 2012 року
Анотація  Повний текст (PDF)   

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Мокієнко А.В., Гоженко А.І., Петренко Н.Ф.

https://doi.org/10.15407/visn2012.11.032
Хлорування води: знезараження чи адаптивність, інактивація чи стимуляція?
Анотація  Повний текст (PDF)   

ГРАНІ НАУКИ
Жиляєв Б.Ю.
Там, за горизонтом (паралельні всесвіти)
Анотація  Повний текст (PDF)

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
Чернишев Л.І., Білан І.І., Гороховатська М.Я., Кот О.В.
https://doi.org/10.15407/visn2012.11.041

Назустріч новій Рамковій програмі європейського науково-технічного співробітництва «Горизонт – 2020»
Анотація  Повний текст (PDF)   

МОЛОДІ ВЧЕНІ
Курган Н.А.
Синтез, структура та властивості нанорозмірних апатитоподібних систем
Наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 липня 2012 року
Анотація  Повний текст (PDF)   

ФОРУМИ
Тарасевич Ю.І., Картель М.Т., Брей В.В., Аксененко Є.В.
Фундаментальні та прикладні аспекти поверхневих явищ
ХІІІ Українсько-польський симпозіум «Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications»
Анотація  Повний текст (PDF)

Шевера М.В., Протопопова В.В., Федорончук М.М., Величко М.В., Андрик Є.Й.
Екологічні проблеми  малих поселень
Ювілейна Х Міжнародна наукова конференція «Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation»
Анотація  Повний текст (PDF)

ВИДАВНИЧА СПРАВА
Алєксєєнко І.Р.
Видавництво «Наукова думка» Національної академії наук України
Анотація  Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Серце віддаю Криму
До 75-річчя академіка НАН України Миколи Васильовича Багрова
Анотація  Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Онопрієнко В.І.
Український Вернадський. Роздуми над книгою
Рецензія на книгу «Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського» Том 1. «Володимир Іванович Вернадський і Україна» Книга 1 і 2
Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України Ф.Б. Гриневича
Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України Б.В. Буркинського
Повний текст (PDF)

60-річчя академіка НАН України В.Г. Радченка
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України Є.Л. Кордюм
Повний текст (PDF)

НОВИНИ НАУКИ
Анотація  Повний текст (PDF)