2004 №12

ІНТЕГРАЦІЯ 
Розбудова спільного наукового простору         

Про діяльність МААН у 2004 році і невідкладні проблеми її подальшого функціонування
Доповідь президента МААН академіка НАН України Б.Є. Патона         

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2004 року      

У ПРЕЗИДІЇ  
Розробки молодих учених 

Звітує Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка  

Дослідження проблематики Київської Русі         

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ           
Запорожан В.
Від біоетики — до нооетики          

ФОРУМИ
Самойленко А., Петрина Д., Загородній А., Герасименко В.
Творча спадщина 
великого вченого    

АКТУАЛЬНО
Дзюба І.
Вимирання Слова           

ТОЧКА ЗОРУ
Габович О., Габович Н.
Вчені на п'єдесталі визнання  

Михайлов О.
Блиск і убогість індексу цитування         

ПОСТАТІ      
Гожик П., Макаренко Д.
Ім'я, увічнене у світальскиті    

Пам’яті В.О. Топачевського          

Пам'яті І.І. Лукінова 

Зміст журналу за 2004 рік