Вісник НАН України. 2014. № 5. С. 73-74.

КИРИЛЕНКО Олександр Васильович –
академік НАН України,  директор
Інституту  електродинаміки НАН України

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОТОЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ

Вельмишановний Борисе Євгеновичу! Вельмишановні учасники Загальних зборів!

Енергетична безпека України в умовах поточної української кризи є одним із ключових питань сьогодення. Традиційно це питання пов’язують з постачанням газу та його транспортуванням до європейських країн. Я хочу привернути вашу увагу до інших складових цієї проблеми. Йдеться про питання постачання електричної енергії та забезпечення надійної і безпечної роботи Об’єднаної енергетичної системи України. Проблеми української електроенергетики добре відомі. Насамперед це незбалансованість структури генеруючих потужностей, недостатні регулюючі можливості; спрацьованість і технічна застарілість обладнання, недостатня пропускна спроможність низки ліній електропередач; недосконалість систем диспетчерського керування.

Слід зауважити, що такі самі проблеми тією чи іншою мірою притаманні електроенергетичним системам практично всіх країн світу. Про це яскраво свідчать великі системні аварії, які сталися по всьому світу за останнє десятиліття і спричинили мільярдні втрати. Лише одна системна аварія в США та Канаді призвела до того, що без електроенергії залишилося 50 млн чоловік. На відновлення електропостачання знадобилось 48 годин. Аналогічні, але менш катастрофічні системні аварії з тяжкими наслідками відбулися у Фінляндії, Великій Британії, в енергосистемах Швеції, Данії та інших країн. Після проведення аналізу цих аварій світова спільнота переглянула цілий ряд стратегічних положень, пов’язаних з подальшим розвитком електроенергетики. Передусім ці зміни стосуються розроблення і впровадження низки положень нової енергетичної стратегії, яка спирається на концепцію Smart Grid. Ця концепція почала домінувати в розвитку електроенергетики світу. При цьому одним із ключових питань стало розв’язання проблеми надійності та безперебійного забезпечення електричною енергією. Йдеться про впровадження нового покоління регулюючого силового енергетичного обладнання, реконструкцію наявного устаткування, створення нових технологій і систем керування, моніторингу, діагностики та захисту. Загалом сьогодні ці заходи називають побудовою електроенергетичних систем з інтелектуальною мережею. Причому якщо перші два напрями є досить затратними і потребують значних коштів, то третій – набагато ощадливіший і пов’язаний з упровадженням нових інформаційних технологій у керування електроенергетичним комплексом.  Повний текст (PDF)