Вісник НАН України. 2019. № 12. С. 87-93

ДИРДА Віталій Ілларіонович —
доктор технічних наук, професор, завідувач відділу механіки еластомерних конструкцій гірничих машин Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

СЕЙСМОСТІЙКІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ВІБРОЗАХИСТ ВАЖКИХ ГІРНИЧИХ МАШИН
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 жовтня 2019 року

У доповіді розглянуто напрями фундаментальних і прикладних досліджень у галузі механіки пружно-спадкових середовищ та впровадження отриманих результатів у будівельній галузі та гірничовидобувній промисловості. Дослідження систем вібросейсмозахисту є актуальними з огляду на те, що розробки в цій галузі спрямовані на зменшення природних і техногенних навантажень на будівлі й споруди, а також на підвищення віброзахисту важких гірничих машин.

Повний текст (PDF)