Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 117.

60-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ю. КУЗНЄЦОВА

Відомий учений у галузі математичної теорії надійності складних систем, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України та премії ім. В.М. Глушкова НАН України Микола Юрійович Кузнєцов народився 30 травня 1955 р. у Києві. У 1976 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 1979 р. працює в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, пройшовши шлях від молодшого до провідного наукового співробітника.

М.Ю. Кузнєцов запропонував принципово новий підхід до розв’язання комбінаторних задач великої розмірності, що мають широке коло застосувань при вирішенні проблем захисту інформації. Сумісне використання спеціальних методів прискореного моделювання і суперкомп’ютера СКІТ-4 дозволило знайти розв’язок деяких комбінаторних задач такої розмірності, для якої не існує жодних результатів у світовій науковій літературі. Сукупність запропонованих методів лежить в основі нового перспективного наукового напряму дослідження комбінаторних задач великої розмірності.

Упродовж багатьох років Микола Юрійович займається створенням і впровадженням аналітико-статистичних методів аналізу надійності складних систем відповідального призначення (систем захисту ядерних реакторів, корабельних енергетичних установок, супутників тощо). Завдяки розробці і використанню в алгоритмах спеціальних аналітичних перетворень вдалося значно скоротити витрати часу на моделювання. Ці методи одержали практичне застосування під час дослідження надійності корабельних енергетичних систем та при оцінці ефективності функціонування супутника.

М.Ю. Кузнєцов є автором понад 120 наукових праць, серед яких 7 монографій. У 1990 р. він отримав стипендію Фонду Олександра фон Гумбольдта (Німеччина), неодноразово здобував гранти від Royal Society (Велика Британія), працював у Ядерному центрі KFA (м. Юліх), науковому центрі GRS (м. Гархінг), дослідницькому центрі STORM (Університет Північного Лондона) та університеті ETH Zürich (Швейцарія).