70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. ФЕДІРКА

25 жовтня виповнюється 70 років доктору технічних наук, професору, головному науковому співробітнику Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, члену-корес понденту НАН України Віктору Миколайовичу Федірку. В.М. Федірко — відомий учений у галузі матеріалознавства та технології металів. Його наукова діяльність пов’язана з розробленням теоретичних основ високотемпературної фізико-хіміч ної взаємодії в системі «метал—газове середовище—рідкометалеве середовище» та встановленням механізмів і стадій, що її контролюють, у широкому діапазоні тисків газових середо вищ для формування поверхневих шарів із заданими властивостями на конструкційних матеріалах авіаційної техніки та ядерної енергетики. Під керівництвом В.М. Федірка створено нові підходи до інженерії поверхні титанових та алюмінієвих сплавів у контрольованих газових середовищах, встановлено роль сублімації легувальних елементів та дифузійного насичення киснем у формуванні структурно-фазового стану та фізико-механічних властивостей сплавів, що дало можливість оптимізувати існуючі і розробити нові технологічні процеси вакуумної та аргоно-вакуумної обробки. Запропоновано шляхи підвищення корозійної тривкості матеріалів ядерних енергетичних установок нового покоління, в яких як теплоносії використовують розплави легкоплавких металів (свинець, літій). Встановлено, що підвищення корозійної тривкості цих матеріалів забезпечується регламентованим дозуванням розплаву домішками проникнення шляхом формування під час експлуатації функціональних захисних поверхневих шарів, а також програмованим легуванням матеріалів. В.М. Федірко опублікував 376 наукових праць; підготував двох докторів і 11 кандидатів наук. Він — заступник головного редактора журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів»; член Української асоціації корозіоністів, Українського товариства з механіки руйнування матеріалів; входить до складу спеціалізованої вченої ради Фізико-механічного інституту, Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії та протикорозійного захисту металів та низки наукових рад при НАН України.

 Повний текст (PDF)