2010 №2

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Ніколайчук І.
Просвітницька місія онкологів

Анотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Лакомский В.
Пріоритет – фундаментальні дослідження
Внесок Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона в теорію металургійних процесів

Анотація    Повний текст (PDF)

Гвоздяк П.
Методи водопідготування: імперативи еволюції та біохімія води

Анотація    Повний текст (PDF)

Гродзинська Г., Молдаван М., Сирчін С.
Магічні гриби: містика та реальність

Анотація    Повний текст (PDF)

ДОКУМЕНТИ
Дбаючи про майбутнє науки
Постанова Президії Національної академії наук України «Про розширення співпраці НАН України з Малою академією наук України»

Анотація    Повний текст (PDF)

ВИЗНАННЯ
Горенко О.
Міжнародна премія культури – українському історикові

Анотація    Повний текст (PDF)

РЕТРОСПЕКТИВА
Калініна А., Луговський О.
Київський будинок учених: роки випробувань
Як виживали українські вчені під час фашистської окупації (1941–1943)

Анотація    Повний текст (PDF)

ВИДАВНИЧА СПРАВА
Радченко А.
Наукова перідика: тенденції та проблеми випуску і розповсюдження

Анотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Вербич С.
Наукове й ненаукове в етимології онімної лексики

Анотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО!
60-річчя академіка НАН України Е.М. Лібанової

Анотація    Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Климова
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.Ю. Лукіна
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України Е.Г. Петрова
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.О. Стржемечного
Анотація    Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Я. Валаха
Анотація    Повний текст (PDF)

50-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Авраменка
Анотація    Повний текст (PDF)