Про журнал

Журнал "Вісник Національної академії наук України"

Щомісячний загальнонауковий журнал 
Заснований у жовтні 1928 року

Скорочена назва: Вісник НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 8923 від 01.07.2004

ISSN 1027-3239 (Print)
ISSN 2518-1203 (Online)
DOI  https://doi.org/10.15407/visn 

Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Національна академія наук України
Видавець: Видавничий дім "Академперіодика"
Періодичність: 12 разів на рік

Проблематика:
Видання широко висвітлює діяльність НАН України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених.

Редакційна колегія журналу «Вісник НАН України» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

З 2015 р. всі наукові публікації журналу мають цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс 10.15407/visn.

Журнал входить до реферативної бази ERIH PLUS 

Підписатися на visnyk-nanu.org.ua RSS