Вісник НАН України. 2017. № 3. С.90

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. АНІСІМОВА

Відомий вчений у галузі теорії стохастичних систем та прикладної статистики, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Володимир Владиславович Анісімов народився 7 березня 1947 р. У 1969 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка і відтоді майже на 30 років пов’язав з ним свою професійну діяльність. У 1978 р. він заснував і до 1998 р. очолював кафедру прикладної статистики на факультеті кібернетики КНУ. У 1998–2002 рр. був професором Білкентського університету (Анкара, Туреччина). З 2002 р. працює директором, а з 2010 р. – старшим директором статистичного науково-дослідницького відділу фармацевтичної корпорації GlaxoSmithKline (Велика Британія).

Наукові роботи В.В. Анісімовa з теорії стохастичних систем, теорії масового обслуговування та прикладної статистики здобули широке визнання в Україні і за кордоном. Він вперше ввів і дослідив новий клас стохастичних процесів – процеси з перемиканнями, що є узагальненням марковських і напівмарковських процесів; розробив теорію асимптотичного зниження вимірності й укрупнення станів широкого класу стохастичних систем з перемиканнями; довів принцип усереднення та дифузійної апроксимації для процесів з перемиканнями. Одержав численні застосування до проблем асимптотичного аналізу широких класів стохастичних систем, до аналізу збіжності стохастичних алгоритмів оптимізації, у теорії масового обслуговування та теорії надійності. В.В. Анісімов розробив інноваційну аналітичну статистичну методологію для моделювання набору пацієнтів у багатоцентрових клінічних випробуваннях, планування поставок ліків та процесів рандомізації, що формує теоретичну платформу методів і програмного забезпечення, реалізованих у GlaxoSmithKline. Ці методи ефективно працюють у клінічних випробуваннях GlaxoSmithKline і не мають аналогів у світовій статистичній літературі.

В.В. Анісімов є членом Міжнародного статистичного інституту (ISI), Королівського статистичного товариства Великої Британії (RSS) та інших наукових і професійних асоціацій.

Повний текст