Вісник НАН України. 2020. № 10. С.3-12 

СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ З ОБРАННЯ ПРЕЗИДЕНТА НАН УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
7–9 жовтня 2020 року

7–9 жовтня 2020 року відбулася сесія Загальних зборів Національної академії наук України, під час якої було обрано президента НАН України, членів Президії НАН України та затверджено академіків-секретарів відділень Національної академії наук України, обраних загальними зборами відповідних відділень НАН України.

Повний текст (PDF)