Вісник НАН України. 2016. № 11. С. 10-14

 

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
28 вересня  2016 року

Аннотація:
Про перспективи розвитку термоелектрики в Україні (доповідач – академік НАН України Л.І. Анатичук)

Досягнення і перспективи розвитку сучасного грушевськознавства (до 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського) (доповідач – доктор історичних наук І.Б. Гирич)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – академік НАН  України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії HAH України 28 вересня 2016 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту термоелектрики НАН України та МОН України академіка НАН України Лук’яна Івановича Анатичука про розвиток термоелектрики в Україні (див. до- кладніше на с. 23). У доповіді йшлося про важливість і актуальність робіт з розвитку термоелектрики в Україні та її значний практичний по- тенціал. Особливо було наголошено на вагомому внеску у вирішення фундаментальних та прикладних проблем у галузі термоелектрики фахівців Інституту термоелектрики НАН Украї- ни та МОН України як вітчизняного флагмана в цій галузі. Зокрема, науковці Інституту розвинули узагальнену теорію термоелектрики; теорію термоелектричних приладів; теорію надійності у термоелектриці; інформаційно-енергетичну теорію вимірювальної техніки; розробили основи комп’ютерного моделювання та проектування термоелектричних систем; виконали роботи у новітньому напрямі термоелектричного матеріалознавства з функціонально-градієнтними матеріалами для термоелектричних перетворювачів енергії. Співробітники установи розробили близько 50 зразків термоелектричної продукції і отримали понад 230 патентів. Варто відзначити термоелектричні перетворювачі для військових етлонів змінного струму; кондиціонери для військової техніки; автономні джерела електрики короткочасної дії з підвищеним терміном зберігання та ударною стійкістю для точної зброї; автономні електричні джерела для заряджання мобільної військової електронної техніки. Багато розробок призначено для вико- ристання в медицині. Це, наприклад, тепломіри для діагностики хребцевих запальних процесів, створені спільно з Інститутом травматології та ортопедії; прилад для вимірювання температури крові під час операцій на серці (спільно з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова); аналогічний прилад для проведення офтальмологічних операцій (спільно з Інститутом очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова); прилади для лікування шкірних захворювань (спільно з Чернівецьким обласним шкірним диспансером). У рамках діяльності Міжнародної термо- електричної академії, створеної за ініціативою Інституту в 1994 р., фахівці Інституту термо- електрики залучені до виконання програм з освоєння Місяця (спільний проект з Японією) та космічних програм Євросоюзу (прилади для орієнтації супутників по зірках встановлено на 250 космічних апаратах), а також програми ви- користання теплових промислових відходів (проект з Тайванем). Проводяться спільні роботи зі створення нових термоелектричних ма- теріалів та приладів (проекти з компаніями LG та Samsung), з використання відходів тепла від автомобілів (проекти з компаніями DaimlerBenz та Bosch), з розроблення кондиціонерів для атомних підводних човнів (Франція). Науково-навчальний та виробничий термо-електричний центр «РАПІД», до складу якого входять Інститут термоелектрики НАН Укра- їни та МОН України, Чернівецький націо- нальний університет імені Юрія Федьковича і ТОВ «Алтек», поєднує у собі функції наукової установи, навчального центру та виробничого об’єднання, що дає можливість як створювати новітню наукову продукцію, так і забезпечувати підготовку молодих спеціалістів у галузі термоелектрики. Успішна діяльність комплексу вже зацікавила зарубіжні термоелектричні компанії з Японії, Китаю, Казахстану. В обговоренні доповіді взяли участь ака- демік НАН України Б.Є. Патон, заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України академік НАН України І.В. Крівцун, голова Західного на- укового центру НАН України та МОН України, директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України академік НАН України З.Т. Назарчук, академік-секретар Відділення фізико технічних проблем матеріалознавства НАН України, заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України академік НАН України Л.М. Лобанов, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України член-кореспондент НАН України С.О. Довгий. За результатами обговорення Президія НАН України відзначила, що дослідження та розробки в галузі термоелектрики є одним з найактуальніших наукових напрямів в Укра- їні, про що переконливо свідчать наукові та практичні досягнення вітчизняних учених та їх визнання на міжнародному рівні. Провідною установою з термоелектрики в Україні є Інститут термоелектрики НАН України та МОН України. Важливим фактором, який забезпечує високий рівень досліджень і розробок Ін- ституту, є його широка міжнародна співпраця. Крім того, сьогодні дуже актуальним є напрям з використання можливостей термоелектрики для створення новітньої військової техніки, у чому Інститут термоелектрики має великий досвід. Отже, Президія НАН України пози- тивно оцінила діяльність Інституту з розвитку термоелектрики в Україні.

Повний текст (PDF)