Вісник НАН України. 2019. № 10. С. 44-50
https://doi.org/10.15407/visn2019.10.044

Ясінська Аліна Юріївна —
кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

ПИТАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 вересня 2019 року

Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження електоральної невизначеності. Охарактеризовано категорію невизначених виборців як стратегічно важливий сегмент виборчого ринку. Запропоновано визначення поняття «електоральна невизначеність». Простежено еволюцію електоральних настроїв українців та визначено основні фактори впливу на них. Досліджено роль і значення виборчих технологій у процесі формування електоральних преференцій населення. Здійснено порівняльний аналіз електоральної поведінки громадян України та європейських країн (Франції та Польщі).
Ключові слова: електоральна невизначеність, виборча кампанія, електоральні преференції, виборчі технології, електорат.

Повний текст (PDF)