2019 №6

ПОДІЇ
ХІІІ Всеукраїнський фестиваль науки
Анотація   Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
13 березня 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
27 березня 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
10 квітня 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Ахонін С.В.
https://doi.org/10.15407/visn2019.06.028
Тенденції розвитку спеціальної електрометалургії титану в Україні 
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 березня 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Геєць В.М.
Про виконання цільового наукового проекту «економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України» 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 березня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Крижанівський Є.І., Єгер Д.О.
Про наукове забезпечення видобутку вуглеводневої сировини
С
тенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 27 березня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Загородній А.Г.
Про підсумки виконання цільової комплексної програми НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» за 2014–2018 рр.
С
тенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 27 березня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Дубодєлов В.І.
Створення високотехнологічної бази вітчизняних металургійних мікровиробництв на основі фундаментальних і прикладних досліджень в галузі магнітної гідродинаміки, електротехніки та металургії
С
тенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 10 квітня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Богданов В.Л.
Про хід реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки та затвердження плану заходів з її виконання на період 2019–2023 років
С
тенограма виступу на засіданні Президії НАН України 10 квітня 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Пирожков С.І., Хамітов Н.В.
Євроатлантичний вектор України: реальні перспективи і небезпеки
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Тринько Р.І., Бомба М.Я., Сливка М.М.
https://doi.org/10.15407/visn2019.06.037
Раціональне водокористування як чинник національної безпеки України
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Шереметьєв О.В., Кравченко І.Ф.
Творець двигунів високої надійності і великого ресурсу
Д
о 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Ф.М. Муравченка
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
90-річчя академіка НАН України М.І. Гасика
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України Ю.Ю. Глеби
Анотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.О. Тараненка
Анотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ю. Денисова
Анотація   Повний текст (PDF)